Master-classes

Krzysztof Zanussi

4 July 15.00, Cultural center "Krasny Ugol" 

 

 

 

 

 

 

Vsevolod Korshunov

4 July, 17.00, Cultural center "Krasny Ugol" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naum Kleiman

5 July 11.00, Cultural center "Krasny Ugol" 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Ronchi

5 July 14.00, Cultural center "Krasny Ugol"